Examensarbete

 

 

 

Under hösten 2011 skrev jag ett examensarbete om iPad i förskolan. 

Arbetet heter "Varför är din iPhone så stor?"

 

I studien kan vi påvisa hur just iPad är ett kompletterande verktyg som främjar språkutveckling,
bildskapande och det sociala samspelet.  


Applikationerna vi har använt oss av i vår studie är Drawing Pad (bildskapande), Puzzel (språkutveckling)
och Toca Doctor (samspel).


Jag hoppas att vårt arbete och vår forskning kommer att bidra till ett utvecklande IKT-arbete och ett "paddagogiskt" arbetssätt.

 

Nu kan du få ta del av vårt arbete genom att ladda ner det här

 


Trevlig läsning!

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter